Xem thêm

Thông Tin Phân Bố 8 Sub Event Và PK

Cập nhật lúc 17-10 16:07 Thông Tin Máy Chủ ĐẾ VƯƠNG ★ Máy chủ : ĐẾ VƯƠNG ★ Exp : 100x ★ Drop : 5% ★ P...

Lớp Nhân Vật Phiên Bản Season 6.0

7 chủng tộc nguyên bản từ Webzen

Chủng tộc - Chiến Binh

Chiến Binh

Suốt thời hoàng kim của mình, từng thế hệ Chiến Binh đã chiến đấu để bảo vệ cho những dân tộc của MU nhưng thời gian đó đã trôi qua rất lâu rồi.

Chiến Binh là hiện thân của sức mạnh và quyền lực.

Cấp độ khởi tạo : 0